Stöldskyddsföreningen og TicTac i ny satsing på digital utdanning

1 juli, 2020 in Nyheter, Pressmeddelanden

SSF Stöldskyddsföreningen (tyveribeskyttelsesforeningen) fortsetter å styrke sin satsing mot digital kriminalitet og utvider sine digitale utdanningssatsinger ved å lansere en ny utdanningsplattform sammen med Edtech-selskapet TicTac Interactive.

SSF Stöldskyddsföreningen satser nå stort for å øke kunnskapen om hvordan man kan bekjempe digital kriminalitet. I løpet av året har SSF derfor utarbeidet en digital strategi med ti ulike strategiske initiativer knyttet til digitalisering og mot digital kriminalitet. Som et ledd i dette satser SSF på en omfattende utvikling av digital utdanning og lanserer derfor en ny utdanningsplattform sammen med Edtech-selskapet TicTac Interactive.

SSF har allerede Sveriges bredeste fysiske utvalg av utdanninger innen sikkerhet. I tillegg til de åpne utdanningene tilbyr SSF også skreddersydde sikkerhetsutdanninger spesielt tilpasset for bedrifter. SSF går nå inn i et samarbeid med TicTac for å utvikle og selge flere utdanninger innen sikkerhet som e-learnings. Dette er utdanninger for å styrke bedriftene innen både fysisk sikkerhet og på cybersikkerhetsområdet.

– Det er til oss man skal kunne henvende seg for å sikre seg mot fremtidens digitale kriminalitet. Satsingen på å styrke engasjementet mot å bli utsatt for digital kriminalitet er veldig viktig i vårt arbeid mot økt trygghet og som en del av dette vil vi tilby utdanninger digitalt på ulike måter og der anser vi TicTac som det absolutt beste valget for å utgjøre vår utdanningsplattform, sier Thomas Brühl, adm.dir. i SSF Stöldskyddsföreningen.

SSF kommer til å benytte seg av TicTacs digitale utdanningsløsning Docebo som er en helhetsløsning for skreddersydd læring. Via plattformen er det blant annet mulig å samle samtlige utdanninger i et brukervennlig LMS, skape personifiserte utdanningsflyter ved hjelp av AI og utforme kunnskapsutveksling mellom brukerne på en enkel og effektiv måte.

– SSF har en lang tradisjon og stor tillit når det gjelder å øke kunnskapen og bevisstheten om ulike typer kriminalitet. Vi er derfor veldig stolte over at de har valgt vår digitale utdanningsløsning Docebo og ser med stor spenning frem mot samarbeidet, sier Benjamin Rosén, Head of Sales, TicTac Interactive.

Kontaktopplysninger for mer informasjon:

Monika Johannesen, utdanningsleder og konsulent, SSF Stöldskyddsföreningen
Telefon: +46 721 41 49 63
E-post: [email protected]

Benjamin Rosén, Head of Sales, TicTac Interactive AB
Telefon: +46 720 78 34 73
E-post: [email protected]

SSF Stöldskyddsföreningen er en ikke-kommersiell aktør som arbeider aktivt for å øke kunnskapen og bevisstheten om ulike typer kriminalitet rettet mot allmennheten og små/mellomstore bedrifter. Det er kriminalitet som i stor grad rammer både enkeltpersoner og mindre bedrifter rundt om i landet. SSF Stöldskyddsföreningen har også et heleid datterselskap, SSF Service AB, som på kommersiell basis tilbyr utdanninger, forlagsvirksomhet, merkeprodukter og abonnementstjenester. Overskuddet fra våre produkter og tjenester reinvesteres i vårt ideelle kriminalitetsforebyggende arbeid. www.stoldskyddsforeningen.se

TicTac er Nordens ledende aktør innen Edtech – Educational Technology – for bedrifter. Edtech er en av verdens raskest voksende bransjer og omfattes av en bredde av tjenester og produkter som læremidler, prøveverktøy, utdanningsplattformer, administrative systemer, maskinvare og kommunikasjonsløsninger. Med over 1 000 000 brukere globalt forsyner TicTac sine kunder med kunnskapsløsninger som får bedrifter, organisasjoner og mennesker til å vokse. TicTac utvikler plattformer og tjenester for et globalt marked. www.tictac.se

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll i dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg