Social learning

Hva er sosial læring?

Sosial læring er uformelle prosesser der brukere lærer seg ting utenfor klasserommet eller e-learning-kurset. Uformell læring pågår hele tiden på arbeidsplassen – og selvsagt finnes det mye kunnskap i organisasjonen! Med de rette verktøyene blir læringen både effektiv og engasjerende – uten at den forstyrrer den daglige arbeidsflyten.

Hvordan går det til?

Hvordan foregår sosial læring? Det er enkelt. Akkurat som i sosiale medier og kanaler som YouTube deler kolleger kunnskap med hverandre, via filmer, chatfunksjoner og andre medier. Dette er allerede en selvfølge for mange, spesielt yngre, som har vokst opp med sosiale medier. For å være en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden kommer sosial læring til å være en viktig faktor.

Hvorfor er det bra?

Noen effekter som sosial læring gir, er mer engasjerte medarbeidere, en triveligere arbeidsplass og bedre resultater. Dessuten skapes det en læringsorganisasjon der kunnskapen samles og stadig utvikles.

Hva kreves?

En sosial plattform der all kunnskap samles og deles, er nøkkelen til en vellykket læringsorganisasjon. I plattformen får de aktive belønning og oppmerksomhet, og energien kan begynne å strømme mellom brukerne. Her hjelper også AI-verktøy til slik at rett informasjon når de rette personene.

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg