Smaksprøve fra The Learning Journey: Blooms trapp

4 november, 2021 in Nyheter

Benjamin Blooms taksonomi for læring er veldig populær både i skolens verden og på arbeidsplasser. Vi får ofte spørsmål om hvordan vi arbeider med Bloom, og vi er i full gang med å lage en film om det. Inntil videre får dere her en smaksprøve fra vårt magasin ”The Learning Journey”!

Blooms modell, trappen, går ut på at man organiserer sine læringsmål etter hvilket ”aktivt verb” det inneholder. Målet er altså at deltakeren skal kunne utføre det som det aktuelle verbet beskriver.

Det handler om følgende verb:

  1. Huske. Deltakeren kan ta til seg fakta om læringsmålet – memorere. Han eller hun kan repetere en annens definisjon av et prinsipp. Eksempel: Jeg kan fortelle hva et budsjett er.
  2. Forstå. Deltakeren kan gjengi emnet med sine egne ord. Han eller hun kan forklare prinsippet gjennom eksempler på hvordan det brukes på andre områder. Eksempel: Jeg kan beskrive et annet budsjett enn det jeg har lest om, f.eks. mitt eget private.
  3. Anvende. Deltakeren kan utføre noe ved hjelp av den veiledningen som er gitt. Han eller hun kan bruke prinsippet på prosedyrer i virkelige/aktuelle situasjoner. Eksempel: Jeg kan gjøre om et underlag til et budsjett.
  4. Analysere. Deltakeren kan se forbindelser mellom ulike fakta, og dele opp noe i mindre komponenter for å forstå helheten. Eksempel: Jeg kan se hvordan en post påvirker hele budsjettet.
  5. Vurdere. Deltakeren kan trekke egne konklusjoner og sammenstille nye mønstre og strukturer. Han eller hun kan kombinere flere prinsipper til en ny fungerende strategi.Eksempel: Jeg kan se om et budsjett er bra eller dårlig, og hvorfor.
  6. Skape. På dette nivået kan deltakeren skape helt nye mønstre og strategier, og er dermed på innovasjons- og forskningsnivå.

Kontakt oss nedenfor hvis du vil vite mer!

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll i dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg