Slik velger du rett utdanningsmodell

25 april, 2023 in News

Når du har bestemt deg for at du vil implementere utdanning i din organisasjon, må du også velge en utdanningsmodell. Det kan være en utfordring fordi det er så mange faktorer å ta hensyn til. Du må tenke gjennom læringsmål, målgruppe, hvilke ressurser du har (i form av tid, budsjett og kompetanse) og hvor fleksibel du må være – for bare å nevne noe. Det dukker alltid opp nye problemstillinger underveis! Tenk også på at enhver utdanning har ulike mål og at du kan måtte tilpasse eller bytte utdanningsmodell avhengig av hva du vil at deltakerne skal lære seg og hvordan de skal kunne bruke den nye kunnskapen.

Vi har samlet noen nøkkelfaktorer for hvordan du velger en utdanningsmodell som passer for nettopp dine intensjoner og mål – med digitale utdanninger i fokus.

  1. Læringsmål

Uansett hvilken utdanningsmodell du velger, bør du være sikker på at den oppfyller de læringsmålene du har satt opp. Hvis du f.eks. vil fremme kritisk tenkning og problemløsning, kan det være en god idé å velge en undersøkende utdanningsmodell i stedet for de tradisjonelle forelesningene. I dette tilfellet kan du tenke aktivt vs. passivt.

Digitale utdanninger gir deg store muligheter til å kombinere både passiv og aktiv innlæring. Gi den teoretiske utdanningen ved hjelp av medier som film, podkast og tekst, og bruk interaktive verktøy for å få deltakerne til å anvende sin nye kunnskap i praksis. Ved å blande de to blir avstanden mellom passiv kunnskapsinnhenting og aktiv anvendelse kort.

2. Målgruppe

Tenk over hvilke behov og egenskaper målgruppen har. Det er stor forskjell på hvilken utdanningsmodell som er å foretrekke avhengig av om du henvender deg til hele organisasjonen eller til enkelte team.

Med en læringsplattform – et LMS – kan du enkelt organisere etter gruppetilhørighet, kunnskapsnivå eller kunnskapsbehov. Onboarding for nyansatte, instruksjonsmoduler for å lære seg ny programvare eller et nytt produkt … eller hvorfor ikke en Code of Conduct-utdanning for å få med alle på toget?

En del av våre kunder har også laget utdanninger for sine produkter som de i sin tur tilbyr til sine kunder. Et verdsatt og effektivt alternativ til den klassiske instruksjonsmanualen!

  1. Ressurser

Tenk over hvilke ressurser du har til rådighet. Hvis du velger digital utdanning, trenger du f.eks. en læringsplattform (LMS) og et forfatterverktøy der man kan lage kursene. Tenk også over om du vil lage film, lyd eller illustrasjoner og budsjettere for det. Hos TicTac finner du både LMS og forfatterverktøy. Vil du ha hjelp med å planlegge hele læringsreisen og lage utdanninger, gjør vi det også.

  1. Fleksibilitet

Velg en modell som er fleksibel og som kan oppfylle behov både nå og i fremtiden. Mange av våre kunder velger å begynne med organisasjonsovergripende utdanninger, f.eks. onboarding, GDPR eller bærekraft. Det er utdanninger som gjelder over tid og som er enkle å oppdatere ved behov.

Utfør en undersøkelse i organisasjonen og ta rede på hvilke utdanningsbehov og -ønsker som finnes!

Ved å tenke gjennom læringsmål, målgruppe, ressurser og fleksibilitet får du et godt grunnlag å bygge videre på. Akkurat som med alt annet er forarbeidet viktig. Det blir mye lettere (og morsommere!) å lage utdanninger for organisasjonen hvis du vet hva dere trenger. Vi i TicTac har alle ressurser og all kunnskap og teknologi for å hjelpe deg – på hele reisen eller bare et stykke av veien.

Lykke til og #Neverstoplearning!

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll i dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg