Offentlig sektor

Offentlig sektor

I TicTac har vi lang erfaring med å arbeide med myndigheter og offentlig virksomhet, både ved direkte anskaffelser og i form av rammeavtaler. Vi bruker myndighetenes skriveregler og følger de retningslinjer for f.eks. tilgjengelighet som skal etterleves.

Erfaring

TicTac hjelper i dag et titalls myndigheter i Sverige med å nå sine utdanningsmål og arbeide resultatorientert med kompetanseutvikling. Våre digitale læringsopplevelser tilpasses til den enkelte organisasjonens forutsetninger, men er basert på verdier som tilgjengelighet, delaktighet og moderne pedagogikk.

Samarbeid

I dag har vi rammeavtaler med myndigheter, fylkesting og organisasjoner som Sida, Socialstyrelsen, Trafikverket og Region Skåne. Det gjør oss til en erfaren og fleksibel partner ved langsiktig samarbeid.

Ekspertise

Vi arbeider hardt for å kunne garantere den kravoppfyllelsen som kreves innen offentlig forvaltning. Derfor har vi utarbeidet en prosjektprosess som bygger på resultatstyrt metodikk. Vi har også implementert sikkerhets-, miljø- og arbeidsplasspolicyer som gjør det enkelt å arbeide i prosjekter der offentlighet og transparens er en naturlig del av virksomheten.

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg