”Helsingborg by vil være en attraktiv arbeidsgiver med muligheter til individuell utvikling”

5 mai, 2020 in Intervjuer, Nyheter

Helsingborgs by er en av Sveriges fremste IT-kommuner og gjennomfører i år en storsatsing på digitale utdanninger for sine cirka 11 700 medarbeidere ved hjelp av en felles læreportal for byen med fokus på livslang læring. Byen kommer til å benytte TicTacs digitale løsning Docebo.

Målet med den nye felles læreplattformen er å øke mulighetene til kompetanseutvikling hos samtlige medarbeidere i Helsingborg by ved å forflytte deler av den tradisjonelle klasseromsundervisningen til moderne e-learning. Ambisjonen er å øke tilgjengeligheten og møte nye talenter som kommer fra en digital hverdag.

Helsingborg kommune har cirka 11 700 medarbeidere innen et stort antall ulike yrker.

Satsingen er en del av fremtidsstrategien Vision Helsingborg 2035, som innebærer at i 2035 skal Helsingborg være en skapende, pulserende, felles, global og balanserende by for mennesker og bedrifter.

Alenka Cernec er prosjektleder for satsingen som skal gjøre Helsingborg by til en mer lærende organisasjon og dermed bidra til å nå fremtidsvisjonen i 2035.

Hvorfor gjennomfører dere denne storsatsingen på digital læring?

– Helsingborg by vil være en attraktiv arbeidsgiver, der det gis muligheter til individuell utvikling. Samfunnet er i ferd med å forandre seg kraftig og kommunal sektor har store utfordringer når det gjelder å oppfylle forventede behov og tjenester med eksisterende midler.

Det kommer til å finne sted en stor omstilling det kommende tiåret når det gjelder disse behovene. Dette er delvis drevet av digitalisering og automatisering, der livslang læring er en nødvendig ingrediens.

Alle medarbeidere må betrakte kompetanseutvikling som et naturlig innslag i sitt daglige arbeide og være forberedte på å forandre sitt arbeidsinnhold i nye prosesser og nytt innhold.

Hva er de største fordelene med å bruke digital læring i organisasjonen – både for medarbeiderne og dere som arbeidsgiver?

– Personer som jobber i Helsingborg by, skal ha mulighet til å utvikle seg. Målet med den felles læreplattformen er at den skal være en vei inn til samtlige utdanninger, så vel digitale som klasseromsbaserte. Byen skal tilby en arbeidsmåte og systemstøtte som er pedagogisk, enkel, interessant, virksomhetsstøttende og tydelig for alle medarbeidere.

Det skal være enkelt for våre medarbeidere å finne og melde seg på utdanninger og ha kontroll på sin egen utvikling. For den som er utdanningsadministrator, skal det være enkelt å skape, administrere og følge opp utdanninger.

For en leder skal det være enkelt å ha oversikt over kompetanseutviklingen i virksomheten og lett å motivere medarbeidere til virksomhetsnærende læring.

Når lanseres byens felles læreportal og hvem kan delta i utdanningene?

– Etter planen kommer vi til å lansere portalen i august/september. Læreportalen kommer til å henvende seg til samtlige medarbeidere i Helsingborg by.

Byen kommer til å benytte TicTacs digitale løsning Docebo. Docebo er en helhetsløsning for skreddersydd læring. Via plattformen er det blant annet mulig å samle samtlige utdanninger i et brukervennlig LMS, skape personifiserte utdanningsløp ved hjelp av AI og kunnskapsutveksling mellom brukerne på en enkel og effektiv måte.

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll i dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg