GO+ // Et viktig verktøy for Missing People

9 mars, 2021 in Nyheter

Missing People Sweden er en riksdekkende ideell organisasjon i Sverige om hjelper pårørende og politi med å publisere etterlysninger og organisere søk etter forsvunne personer. Kjernen i organisasjonen er alle de frivillige personene som gir av sin tid for å hjelpe til med å lete etter forsvunne personer.

Missing People bruker GO+ til utdanning av medlemmene. Det kan f.eks. handle om hvordan de skal opptre ved søket eller utdanning i å være patrulje- og innsatsleder under søket.

Vi i TicTac er selvsagt veldig glade for at man har valgt GO+ som et av de verktøyene som brukes for å spre kunnskap i en organisasjon som hjelper mennesker rundt om i hele Sverige, uansett tid og sted.

GO+

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll i dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg