Finans

Over 10 års erfaring med digital læring i over 700 finansselskaper.

I alle bransjer finnes det områder der spesialkompetanse spiller en viktig rolle. Det gjelder ikke minst bank- og forsikringsbransjen, der effektiv og kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse innen etterlevelse, bærekraft, datasikkerhet og lovgivning om f.eks. hvitvasking er en avgjørende faktor. Dessuten er bedriftskultur, forretningsrutiner og kundekontakt viktige konkurransemessige aspekter.

Dra fordel av vår mangeårige og dype erfaring

De seneste 12 årene har vi hjulpet over 700 kunder i den nordiske og tyske finanssektoren med individuelt tilpassede lærings- og kompetanseløsninger. Bedrifter som Sparebank1 og Eika Forsikring har anvendt vår ekspertise og programvare i både små og store prosjekter. La også deres bedrift dra fordel av vår erfaring.

Hos TicTac Learn får dere alt på ett og samme sted.

Vi leverer den globalt sett mest brukte og effektive programvaren for produksjon av utdanningsinnhold og håndtering av læringsprosesser i virksomheten – i alt fra mindre bedrifter til globale konsern.

Ved behov kan vi dessuten hjelpe dere med planlegging, implementering og utvikling av virksomhetens programmer for digital læring, rådgivning når det gjelder valg av pedagogikk og utdanningsformer samt oppbygning av egne avdelinger for digital læring.

Individuelle løsninger

Personlig samarbeid er grunnleggende for alle TicTac Learns løsninger. Uansett hvilken del av prosessen det gjelder, er vi alltid nøye med å lytte til kundene og sette oss inn i deres ønsker, ambisjoner og mål. Fra strategi til evaluering av progresjon og resultat.

Digital læring for alle – og for særskilte arbeidsoppgaver.

Kurs i onboarding, mangfold og IT-sikkerhet er noe som de fleste har behov for. En annen viktig faktor er å samle og forankre kunnskap i organisasjonen ved hjelp av læringsreiser for medarbeidere og partnere. Men vi kan også hjelpe til med mer individuelle, prosjektbaserte arbeidsoppgaver, f.eks. å innføre en ny strategi for hele organisasjonen, anvende mikrolæring i deres kundeportal/internettbank eller implementere en ny type betalingsterminal hos deres kunder.

Vil dere vite mer? Bestill en workshop helt uten forpliktelser.

Hvis dere vil få et overblikk over deres muligheter med digital læring og diskutere deres behov, kan dere bestille en workshop med eksperter fra TicTac Learn. Det tar to timer og dere forplikter dere ikke til noe.
Bestill her

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg