Edtech

Hva er EdTech?

EdTech står for Educational Technology og er et samlebegrep for bransjen som jobber med digitale utdanningsplattformer og utdanningsteknologi. Egentlig all teknologi som fremmer læring og utdanning. EdTech er en av de raskest voksende bransjene i verden.

Hvorfor er det viktig?

Man kan si at utgangspunktet for EdTech er livslang læring. Samfunnet har ansvar for grunnutdanningen for individet, som senere har mulighet til å videreutdanne seg via utdanningsinstitusjoner eller på arbeidsplassen. Ved hjelp av ny teknologi heves kvaliteten og effekten av utdanning i alle disse leddene.

Fremtidens bransje

Det kommer skje en automatisering av hvordan vi lærer ting, og der er individuell tilpasning nøkkelen til at individer skal kunne lære så effektivt som mulig. Fremtidsscenarioet er at individet kommer til å få tilgang til en tilpasset innlæring ved hjelp av teknologi.

Muligheter for organisasjoner og bedrifter

Alle bedrifter og organisasjoner må hele tiden endre seg og utvikle seg for å overleve. Med EdTech sikres det at alle individer i en bedrift eller organisasjon har rett kunnskap for at man skal kunne oppnå fremgang.

TicTac er en stolt hovedsponsor av Edtech Sweden

Edtech Sweden er et initiativ som arbeider for at Norden skal sikre seg en global tetposisjon innen Edtech – en av verdens raskest voksende bransjer. Her deles best practice og nye digitale løsninger som fremmer læring.

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg