Digitaliser for økt engasjement

14 mars, 2023 in News

Hybridarbeid, å være en del av et team og utdanning identifiseres som vinnende faktorer for at medarbeiderne skal føle stort engasjement for jobben sin. Det viser den seneste rapporten fra ADP Research Institute: Global Workplace Study 2022 der drøyt 27 000 personer fra 27 land har fått si hva de mener. I månedens nyhetsbrev diskuterer vi hvordan digitale utdanninger med fokus på sosial læring kan støtte bedrifter og ansatte i arbeidet med å øke engasjementet på arbeidsplassen.

Vinnende team
Følelsen av å tilhøre et team og ha en samhørighet er noe av det viktigste for ansatte for at de skal føle seg engasjerte i arbeidet. Ifølge studien er teammedlemmer nesten tre ganger mer engasjerte i jobben enn personer som ikke er en del av et team. Så hvordan kan man øke teamfølelsen med digitale utdanninger?

Hybridarbeid lønner seg
Medarbeidere som har mulighet til å jobbe både hjemmefra og på kontoret, er mer engasjerte enn medarbeidere som enten jobber bare på kontoret eller bare hjemmefra. I studien oppgir 20 % av hybridarbeidere at de er engasjerte i jobben, mens tallet for dem som jobber på kontoret eller hjemmefra, ligger på henholdsvis 13 og 12 %.

Vi vet også at muligheten til utvikling og videreutdanning er en av de absolutt viktigste årsakene til at ansatte velger å bli værende i jobben. Kombinasjonen av hybridarbeid og digitale utdanninger er altså et sterkt verktøy for å øke medarbeidernes engasjement.

Vil du lese mer?
Hvis du vil lese rapporten i sin helhet, finner du den her: Global Workplace Study 2022. I tillegg til de aspektene vi har tatt opp her i nyhetsbrevet, finnes det mye nyttig informasjon for deg som arbeider med L&D, HR eller i en lederstilling. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil utveksle ideer eller lage en plan fremover for nettopp din arbeidsplass.

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll i dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg