Det finnes fire pilarer innen god digital læring

16 august, 2023 in E-learning

Og her er en av dem:

Før du begynner å se nærmere på pilarene for god digital læring, husk følgende: I alle disse situasjonene og prosessene ligger fokuset alltid på brukerne, de som skal lære noe nytt. Alt vi gjør, er dedikert til dem. Hvis vi ikke når frem til dem med innholdet, er alle anstrengelsene våre bortkastet. 

Men først: Definere strategien vår 

Digital læring er i hovedsak bygd på fire pilarer: rollene, prosessene, den didaktiske tilnærmingen og teknologien som brukes. 

Fundamentet som de fire pilarene er bygd på, er strategien for digital læring i bedriften. Den veileder, angir retningen og etablerer et rammeverk. Målene defineres tydelig basert på strategien. 

For å definere en vellykket strategi bør enhver opplæringsavdeling vurdere følgende spørsmål: 

Den første av de fire pilarene: Rollene 

En klar fordeling av roller og oppgaver bidrar til bedre måloppnåelse i ethvert prosjekt. Digital læring er ikke noe unntak. Hvis vi ser på ulike kilder, vil du finne et bredt spekter av roller som er relevante i den (digitale) læringsprosessen. Dette inkluderer personer fra emneområder, didaktikk, instruksjonsdesign, læringseksperter, grafikk, programmering, utvikling, e-læringsutvikling, kursskaping, mediedidaktikk samt emneeksperter, kunder, brukere, e-lærere, idriftsettingseksperter og mange flere. 

Vi mener at fordelingen av roller kan reduseres til seks roller: 

1. Kunder 

Kundene er de personene som er bevisste på at de har behov for læring. De kan ha mange ulike stillinger i bedriften. 

 Noen ganger er det f.eks. en avdeling som ønsker å videreformidle innhold til kolleger fra andre områder. Andre ganger er det personer fra HR som har inkludert læringsinnhold i deres strategi. Noen ganger kan det også være brukerne selv som uttrykker et læringsbehov og krever innhold. 

2. Emneeksperter 

Emneeksperter har den ekspertisen som behøves for å skape innhold. Når det gjelder læringsinnhold, er disse personene bortimot allvitende. Derfor er de svært viktige for godt digitalt læringsinnhold. 

3. Instruksjonsdesignere 

Vi har ofte støtt på begrepet instruksjonsdesign i vårt arbeid med ulike bedrifter. Minst like ofte har de ulike personene vi har arbeidet med, definert begrepet ulikt. Noen mener den eller de personene som skaper innhold, f.eks. på en digital måte med et forfatterverktøy. Andre bruker dette begrepet synonymt med didaktikk, dvs. i sammenheng med konseptet og læringsmålene som utvikles. 

De ulike definisjonene er faktisk ikke fundamentalt uriktige. Alle disse beskrivelsene er korrekte og viser de mange fasettene som instruksjonsdesign omfatter. Arbeidet som kan tilordnes denne rollen, inkluderer koordinering og utvikling av prosjektet fra målgruppeanalyse til det ferdige produktet. Avhengig av bedriften kan kjennetegnene alltid variere, og oppgavene kan deles opp i mindre biter og fordeles på flere personer. 

4. Programmerere 

Når læringsmålene er fastsatt og innholdet kompilert og meningsfullt redusert og satt sammen, starter arbeidet med implementeringen. Programmererne arbeider hovedsakelig med et forfatterverktøy og vet hva som skal til for å implementere ideene fra instruksjonsdesignen. 

De finner en balanse mellom medier, samhandlinger og innholdet for å skape en god læringsopplevelse. 

5. Grafiske designere 

Disse personene tilhører en gruppe personer som er viktigere enn mange tror. Deres bidrag er nemlig svært avgjørende for vellykket digital læring. Faktorer som lesbarhet, visuell enkelhet og sammenheng i designen spiller en viktig rolle. 

6. … og brukerne 

Personene som skal lære noe nytt, står ofte nederst på listen. Men her kan vi snakke om å ”spare det beste til slutt”. Eller rett og slett den viktigste rollen. Uten dem ville det ikke ha vært behov for alle de andre rollene. Nettopp derfor dreier alt seg om dem i den vanlige utviklingsfasen: Hvem er det som skal lære og tilegne seg innholdet? Hvilken tidligere erfaring har disse personene med digital læring? Hvilke stillinger har de i bedriften? Hvilke deler av emnet er relevant for dem, og hvilke er det ikke? Hvilke aspekter av innholdet er allerede kjent for dem, og hvilke ikke? 

Alt handler om å skape en læringsopplevelse for dem. Men ofte tar man ikke tilstrekkelig hensyn til brukerne når man skaper innholdet. 

Vil du vite mer om de tre andre pilarene – prosessene, den didaktiske tilnærmingen og teknologien? Da kan du bare fortsette å abonnere på vårt nyhetsbrev. 

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll i dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg