5 tips for å skape deres eget bærekraftsakademi

14 november, 2022 in E-learning

Det er komplekst og ressurskrevende å gjennomføre store strategiske skifter. Det er ofte top-down-styrt og vanskelig å anvende i hverdagen blant medarbeiderne. 

TicTac har de seneste årene fått mange forespørsler om nettopp bærekraft og hvordan våre kunder kan pakketere en strategisk omstilling som faktisk får alle interessenter til ikke bare å arbeide annerledes, men også endre atferd knyttet til bærekraft. TicTac har vært med og laget alt fra konsepter og strategier for et bærekraftsakademi til faktisk å skape alt innhold og levere en åpen plass for atferdsendring i organisasjonen. Hvordan vi arbeider avhenger av hvilke forutsetninger en organisasjon har i form av ressurser, teknologi og kompetanse.

Her presenterer vi i TicTac 5 tips for å lykkes med å skape et akademi og en strategi for bærekraft i en organisasjon:

  1. Ha en tydelig strategi. Strategien må være tydelig, koblet til faktiske atferdsendringer og faktiske mål som organisasjonen vil oppnå. Strategien må gjennomsyre alle enheter i organisasjonen. 
  2. Utpek en prosjektleder. Når strategien og målene er forankret, er det på tide å velge en sterk prosjektleder som kan drive prosjektet på tvers av funksjoner og som har innsyn i de ulike enhetene. 
  3. Skap reisen. Nå begynner det kreative med utgangspunkt i målene og målgruppene. Hvordan skal kunnskapsreisen se ut? Identifiser utfordringer og ikke minst muligheter. Koble dette til nøkkeltall (KPI-er) og resultater allerede nå. 
  4. Ha rett teknologi for å skape reisen. Med rett plattform og verktøy for å skape innhold blir det både enklere og mer interessant å gjennomføre visjonen og skape et lett tilgjengelig akademi som tiltrekker seg målgruppen. Hvis teknologien og ressursene finnes internt – sett i gang og skap. Hvis ikke – rådfør dere med en leverandør og legg ut arbeidet til eksterne konsulenter. 
  5. Tenk på bærekraftsakademiet som en reise som aldri tar slutt. Deltakerne kommer nok til å klare reisen. Men strategiske flyttinger skjer ikke over natten. Fortsett å bytte ut og lansere nye versjoner for å ta med organisasjonen til neste nivå. 

Velkommen til å kontakte oss

Velkommen til å kontakte oss

Fyll i dine opplysninger så kontakter vi deg

×

Velkommen til å kontakte oss

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg